PRAKTIJK VOOR
Oefentherapie / Kinderoefentherapie / Sportlessen

Huppelen, springen, in bomen klimmen en tekeningen maken, veel kinderen doen niets liever. Maar voor kinderen met een motorische achterstand zijn deze dingen net wat minder vanzelfsprekend. Ze struikelen over hun eigen benen, schrijven onleesbaar en zijn bang om op school mee te doen met gym. Voor deze kinderen is het belangrijk dat bewegen weer leuk wordt. Om aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind staat "spelen" centraal.  Als kinderen met elkaar spelen, beoordelen zij elkaar veelal op motorische vaardigheden. Als een kind altijd als laatste gekozen wordt, omdat het niet snel genoeg vangt en gooit, kan een negatief zelfbeeld ontstaan. Het kind kan daardoor de moed verliezen, minder zelfvertrouwen ontwikkelen en last van faalangst krijgen. 

 


WAT IS KINDEROEFENTHERAPIE?

WAT IS KINDEROEFENTHERAPIE?

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen oefentherapie Cesar. Bij de behandeling van kinderen wordt geprobeerd aan te sluiten bij de dagelijkse houdingen en bewegingen die voor kunnen komen. Bij kinderen staat daarom vooral het spel op de voorgrond. Het ‘spel’ is de voornaamste bezigheid in het kinderleven en kan worden gezien als de eigen manier waarop het kind het ‘gesprek’ met de wereld opent. Het is de eerste gelegenheid waarin het ervaart dat er een buitenwereld bestaat. Kinderspel is een voorwaarde voor een gezonde ontwikkeling. Maar kinderen zitten tegenwoordig ook veel: thuis voor de T.V. of achter de computer en op school. Te weinig beweging vergroot de kans op lichamelijke klachten, overgewicht of een ontwikkelingsachterstand. Dan is het voor het kind vaak niet zo leuk meer om mee te doen met spelletjes of sport. Een kinderoefentherapeut kan hier verandering in brengen. Zo krijgt het kind weer plezier in bewegen!

ONDERZOEK & BEHANDELING

ONDERZOEK & BEHANDELING

Na aanmelding wordt aan het kind, de ouders/verzorgers en eventueel de leerkracht gevraagd met welke activiteiten het kind moeite heeft. Vervolgens wordt de motoriek van het kind onderzocht. Op basis van de hulpvraag en het motorisch onderzoek stelt de kinderoefentherapeut een behandeldoel en behandelplan op. Het verslag wordt met de ouders besproken zodat het voor hen duidelijk wordt op welke manier aan de hulpvraag gewerkt kan worden. Tijdens de behandeling oefent de kinderoefentherapeut samen met het kind de verschillende onderdelen uit het behandelplan. Dit gebeurt altijd spelenderwijs waardoor het kind (weer) plezier heeft in bewegen. Aan de ouders kan worden gevraagd thuis bepaalde spelactiviteiten te oefenen. Gedurende de behandelperiode wordt het motorische functioneren van het kind geëvalueerd  met ouders/verzorgers en betrokkenen.

VERGOEDINGEN

VERGOEDINGEN

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Cliënten onder de 18 jaar krijgen de eerste 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. De eigen bijdrage regeling geldt niet voor kinderen tot 18 jaar. Vanaf behandeling 19 worden de behandelingen door de aanvullende verzekering vergoed. Bij een chronische indicatie worden alle behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Er is dan een verwijzing van een arts vereist.

Klik op indicaties om een overzicht te zien voor welke kinderen Kinderoefentherapie geschikt is. 

Voor een overzicht van de vergoedingen kunt u hier klikken.

https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/oefentherapie-mensendieck-en-cesar.aspx

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info